Varför trängselbeskattas de som kör ut ur staden?

För några år sedan infördes den så kallade “trängselskatten” i Stockholm – vägtullar vars syfte är att minska trängseln[1] i Stockholms innerstad och uppmuntra folk att köra runt staden hellre än genom den.

Bild av betalstation för trängselskatt i Stockholm

Foto: Holger Ellgaard. Bilden lyder under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported och har beskurits i underkant jämfört med originalet.

Men om syftet är att minska trängseln inne i stan – varför tar man ut en avgift av dem som kör ut ur staden? 


1. Syftet är att “minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön”, se www.stockholmsforsoket.se.   Tillbaka △

Leave a Reply

*