Clever Packaging – McMuffin

I’m very fond of clever packaging and just found one at McDonald’s – they use the same packaging for different kinds of McMuffins but depending on how you fold it, it will show different information:

Pictures of McMuffin packaging unfolding. At first you only see the info for the type of McMuffin you ordered but as you unwrap it, info for all four kinds shows up (the remaining three were hidden because of the folding).

This doesn’t directly influence the end-consumer but it reduces wasted material and transports to some extent (no left over packages of the wrong kind) and it lessens the amount of planning needed for the procurement department.

Well done!

Smart förpackning – McMuffin

Jag är barnsligt förtjust i smarta förpackningar och hittade just en på McDonald’s – de har en och samma förpackning för alla McMuffinsar men beroende på hur man viker den så visar den olika innehåll:

Biildserie av hur McMuffin-förpackningen vecklas ut. Först syns bara den beställda varianten, fullt utvecklad syns alla fyra varianter (de tre övriga var dolda innan på grund av hur förpackningen vikits).

Slutkonsumenten påverkas inte direkt men det minskar materialspillet och transporterna lite grand (inga överblivna förpackningar av fel sort) och förenklar för dem som planerar inköpen.

Bra tänkt!