Easier to sign

I recently visited the National Museum of Science and Technology in Stockholm, and decided to upgrade our entry tickets to a one-year ticket before leaving. This involved some paperwork and as the cashier handed over the receipt to me for signing, she also put two pamphlets from the heap next to me under the receipt to make it easier to sign the receipt:

A receipt put on top of two pamphlets, with a pile of pamphlets right next to it.

Writing on a hard surface tends Continue reading →

Dagens användbarhetsförbättring – en ringklocka

Här är dagens användbarhetsförbättring:

En hand trycker på en ringklocka brevid dörrposten.

Kontoret jag ofta sitter på har äntligen skaffat en ringklocka! Inget mer bultande på dörren och ryckande i handtaget för att någon därinne förhoppningsvis ska höra och komma och öppna. Strålande!