Elias, sluta ställ antingen-eller-frågor

Trots drygt två decenniers erfarenhet som talar mot antingen-eller-frågor så har jag svårt att vänja mig av med dem:

Utdrag ur två e-brev – ett där jag frågar kundsupporten en antingen-eller-fråga med tre alternativ – ett där supporten svarar "Det stämmer" med emfas, utan att specificera vilket av de tre alternativen som stämmer.

De är bekväma för mig som frågeställare eftersom de tillåter mig att sätta upp ramarna för frågan, och de är till synes bekväma för den som ska svara, eftersom personen i fråga bara behöver välja ett av två (eller tre) möjliga alternativ.

Att den som ska svara bara har två val är dock en chimär: Antingen-eller-frågor är till sin natur nästan alltid ja/nej-frågor som kompletterar varandra – svarar du ja på den första så blir svaret automatiskt nej på den andra, och tvärtom, så i praktiken har den tillfrågade fyra val:

  1. Svara ja på första frågan
  2. Svara nej på första frågan
  3. Svara ja på andra frågan
  4. Svara nej på andra frågan

…och väldigt få gör sig besväret att specificera vilken av frågorna de svarar på, för det är ju uppenbart (för dem).

Så för att bespara mig själv en del huvudvärk vore det klokt att i stället ställa “ja/nej”-frågor eller öppna frågor (“Hur/Var/När/Vem?”).

Leave a Reply

*