Easier to sign

I recently visited the National Museum of Science and Technology in Stockholm, and decided to upgrade our entry tickets to a one-year ticket before leaving. This involved some paperwork and as the cashier handed over the receipt to me for signing, she also put two pamphlets from the heap next to me under the receipt to make it easier to sign the receipt:

A receipt put on top of two pamphlets, with a pile of pamphlets right next to it.

Writing on a hard surface tends Continue reading →

Lättare att skriva under

Häromdagen besökte jag Tekniska muséet och bestämde mig för att uppgradera inträdesbiljetten till ett årskort, vilket innebar ett återköp av inträdesbiljetterna, vilket i sin tur innebar lite pappersexercis. När jag skulle skriva under återköpet så sträckte kassörskan fram inte bara kvittot utan lade också två broschyrer under, så det skulle bli lättare att skriva under:

Ett kvitto lagt ovanpå två broschyrer, samt en hög med broschyrer strax till höger.

Det blir lätt Continue reading →

I like the "Tyck om Stockholm" app

This Sunday I reported an errouneous street sign in the app Tyck om Stockholm – an app for reporting errors, giving praise or filing complaints about the city of Stockholm in general (the name is a play on words, meaning either “Have an opinion on Stockholm” or “Like Stockholm”, depending on where you put the stress). The sign in question was a “No Thorouhgfare” sign at the end of Götgatsbacken toward Slussen:

Picture of the misleading street sign at the end of Götgatsbacken towards Slussen

…which should really be a “Motor Vehicles Prohibited” sign, since the above sign prohibits not only motor trafic but also biking, which is contradictory now that the biking lane has been opened up after being closed for some time.

Last morning (i.e. Wednesday, three days after reporting), to my surprise and delight Continue reading →

Jag tycker om “Tyck om Stockholm”

I söndags lade jag in en felanmälan i appen Tyck om Stockholm om att det satt en Förbud mot fordonstrafik-skylt vid cykelvägen i slutet på Götgatsbacken ned mot Slussen…

Bild av den missvisande skylten i slutet på Götgatsbacken mot Slussen.

…och att det borde stå en Förbud mot infart med motorfordon-skylt i stället, eftersom skylten ovan även förbjuder cykeltrafik, vilket skickar motstridiga budskap nu när cykelbanan öppnats upp.

Så, igår morse Continue reading →

Två sätt att hantera våra recensioner – Booking.com och TripAdvisor.com

Runt förra julen (2014) gjorde jag en längre resa som sträckte sig över flera länder och varade en månad. Någon vecka efter att ha kommit hem såg jag ett brev från Booking.com om att recensera ett av hotellen jag bott på så jag tänkte att jag gör slag i saken:

Skärmdump av Booking.com:s recensionspåminnelse för Erlanger Hof.

Jag bestämde mig också för att skriva en recension även på TripAdvisor.com, där jag hade letat fram flera av hotellen.

Recensionsupplevelsen skilde sig dock en del åt: Continue reading →

Two very different attitudes to your reviews – Booking.com and TripAdvisor

I made a long trip around last Christmas, covering several countries and stretching over 1 month. A week or so after coming back home I decided to write reviews for some of the places, inspired by a review reminder from Booking.com.

Screenshot of the review request reminder from Booking.com for hotel Erlanger Hof.

I decided to write both on TripAdvisor.com, where I had researched many of the places extensively, and on Booking.com, where I had booked at least one of the hotels.

The review experience was very different though: Continue reading →

Kul att få ett bra och engagerat svar

Det är kul när ens förbättringsförslag tas väl emot. Jag påpekar både stora och små förbättringar, ofta flera gånger i veckan, när jag besöker både webbsajter och fysiska platser, och oftast får man ett “Tack, det ska vi titta på.” som svar – vänligt men med stor risk att det trillar bort i det övriga arbetet.

Men ibland får man lite extra engagerade svar som lyser upp tillvaron, som idag (på en söndag dessutom) från MJ Multimedia. Continue reading →

Nice to get an engaged answer

It’s always nice when your suggestions get an enthusiastic reception. I often let web sites and physical places I visit know about small and large things that I think can be improved; often I get a “Thanks, we’ll look into that.” for an answer – polite and sincere but with a big risk that the suggestion will get lost in the daily routine.

But sometimes you get an answer that is a bit more engaged, that answer which brightens up your day a bit, like the answer I got from MJ Multimedia today (a Sunday, mind you – someone made the effort to answer during their day off!). Continue reading →

Why charge congestion tax for people who leave the city?

A few years ago a “Congestion tax” was introduced in Stockholm – road fees that are meant to reduce the amount of traffic in the city center[1] and push people to go around Stockholm, rather than through the city.

Picture of one of the congestion tax control points in Stockholm

Photo: Holger Ellgaard. The picture is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported and has been cropped from below compared to the the original picture.


What I don’t understand though – if you want to reduce congestions and traffic in the city center, why are you charged for leaving the city and not just for entering? 


1. The full purpose is to “reduce congestion, increase accessibility and improve the environment”, see www.stockholmsforsoket.se/templates/page.aspx?id=2431. Back △

Varför trängselbeskattas de som kör ut ur staden?

För några år sedan infördes den så kallade “trängselskatten” i Stockholm – vägtullar vars syfte är att minska trängseln[1] i Stockholms innerstad och uppmuntra folk att köra runt staden hellre än genom den.

Bild av betalstation för trängselskatt i Stockholm

Foto: Holger Ellgaard. Bilden lyder under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported och har beskurits i underkant jämfört med originalet.

Men om syftet är att minska trängseln inne i stan – varför tar man ut en avgift av dem som kör ut ur staden? 


1. Syftet är att “minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön”, se www.stockholmsforsoket.se.   Tillbaka △