Bilder på denna blogg som har manipulerats

Den här sidan listar de bilder på denna blogg som manipulerats men där det inte är uppenbart att det har skett, samt hur de manipulerats. Bilderna är sorterade per blogginlägg.

Sprängattentat i Stockholm i dagarna? – Berätta när det finns gamla artiklar i en annars aktuell lista

Borttaget

  • Rätta-artikeln-formuläret har tagits bort.
    • Annonsen bakom följde med på köpet.
  • Skrollisten i underkant har tagits bort.

Här är originalbilden med de borttagna delarna markerade i laxrosa:
Originalbilden med de borttagna partierna utmärkta.

Tillagt

  • Det som saknades i underkant på artikeln har lagts till från en annan skärmdump, där länken till “Man sprängde sig själv i Stockholm” inte fanns med (listan hade hunnit uppdateras efter att jag tog första skärmdumpen).
  • Nederdelen av länken till “Man sprängde sig själv i Stockholm” är tillagd från en annan skärmdump, där den låg i “Mest delat”-listan.

Här är den slutgiltiga bilden med de tillagda delarna markerade i grönt:
Den slutgiltiga bilden med de tillagda partierna utmärkta.

Tillbaks till blogginlägget: Sprängattentat i Stockholm i dagarna? – Berätta när det finns gamla artiklar i en annars aktuell lista

Leave a Reply

*